Prosimy o wypełnienie danych i odpowiedź na pytanie konkursowe

Imię uczestnika
Nazwisko uczestnika
Pytanie: Jaki element instalacji wentylacyjnej pozwala na ograniczenie hałasu generowanego przez instalację?
E-mail kontaktowy
Zgadzam się na użycie moich danych przez Stwarzyszenie WiDP w celach marketingowych